Educatie: studietoer grootschalige opslagsystemen in Duitsland & Engeland

In het voorjaar van 2019 zal StoredEnergy twee studiereizen organiseren waarbij diverse grootschalige energieopslagprojecten in Duitsland en Engeland worden bezocht. In deze landen zijn inmiddels diverse grootschalige batterijprojecten ontwikkeld van 20MW+, een ontwikkeling die in Nederland zal volgen.Doel van de tweedaagse studiereizen is om op efficiënte wijze kennis te maken met enkele van deze voorbeeldprojecten, en de wijze waarop deze tot stand gekomen zijn. Hiermee bieden we een kijkje in de toekomst van ons energienet, waarin opslag een cruciale functie vervult. De doelgroep bestaat uit een diverse mix van professionals, waaronder opwekkers van duurzame energie, netbeheerders, energieleveranciers, (regionale) overheden, investeerders en onderzoekers.

Kosten van de reis bedragen €1.500 ex BTW. Dit is inclusief reis per elektrische bus, verblijf, maaltijden, documentatie en bezoek aan 5 locaties. Op locatie zal telkens een rondleiding en lezing verzorgd worden. Uiteraard is er tussendoor uitgebreid gelegenheid tot netwerken.

De studietoer voor Duitsland staat gepland voor februari 2019. De reis naar Engeland in april 2019.

Het aantal deelnemers voor beide reizen bedraagt 35. Voor aanmelding of verdere vragen kunt u zich richten tot info@storedenergy.nl.