GIGA Storage: aankoopbegeleiding

In 2018 heeft StoredEnergy opgetreden als adviseur in de uitrol van GIGA Storage. GIGA Storage investeert in grootschalige batterij-systemen in Europa. De investeringen in projecten dragen bij aan netstabiliteit en optimalisatie van de energievoorziening. De batterijen worden geïnstalleerd op strategische locaties op het elektriciteitsnet, zoals wind- en zonneparken en transformator-stations. In de komende jaren wordt minimaal 300MW aan geïnstalleerd vermogen voorzien.

StoredEnergy deelt de GIGA Storage visie voor de grote behoefte aan opslagcapaciteit, en is trots te hebben bijgedragen aan de basis van de ontwikkeling. Als expert op het gebied van energieopslag heeft StoredEnergy GIGA Storage geholpen bij het identificeren en valideren van het business model. Vervolgens is geassisteerd in het aankoopproce, door het opstellen van offertevragen en het beoordelen van de offertes van verschillende batterij-leveranciers.  Tot Slot is GIGA Storage door StoredEnergy geïntroduceerd bij relevante stakeholders, zoals netbeheerders, energieproducenten en balancing service providers. Dit alles heeft GIGA Storage geholpen een vliegende start te maken.

Resultaat is dat GIGA Storage in 2019 klaar is om de eerste stappen richting 300MW geïnstalleerd vermogen te zetten. De eerste batches zijn in voorbereiding.

GIGA Storage: aankoopbegeleiding

In 2018  StoredEnergy acted as an adsivor in the roll out of GIGA Storage. Investor GIGA Storage invests in large-scale battery storage in Europe. Investments are being made in projects for both grid stability and optimization of energy supply. Batteries are installed at strategic locations in the electricity grid, such as transformer stations, wind- and solarparks. A minimum of 300MW installed power is foreseen in the next few years.

StoredEnergy shares GIGA Storage vision for the need of storage, and is proud to be one of the founding partners in it’s roll out. As an expert and connector of stakeholders, StoredEnergy assisted GIGA Storage in identifying and validating the business model. Consequently, StoredEnergy offered guidance in the request for proposals and evaluation of quotations from battery vendors. Finally, GIGA Storage was introduced to all relevant stakeholders, such as grid operators, energy producers and balancing service providers. All this helped to facilitate a jump-start of GIGA Storage’s operations.

Result is that GIGA Storage was ready by early 2019 to take it’s first important steps towards 300MW of installed power. The first batches are being prepared.