Haalbaarheidsonderzoek: energieopslag bij afval-energiecentrale Suez ReEnergy

In opdracht van Suez ReEnergy in gaat StoredEnergy een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor energieopslag bij de afvalenergiecentrale in Roosendaal. Voor deze locatie worden de zowel de technische als financiƫle haalbaarheid in kaart gebracht. Tevens wordt gekeken naar de impact van (fiscale) wet- en regelgeving.

Doel van de opdracht is Suez ReEnergy een helder beeld te geven van de technische mogelijkheden die systeemleveranciers bieden en de contouren van de specifieke business case te schetsen. Voor zover bekend is dit de eerste afvalenergiecentrale die de mogelijkheden voor energieopslag laat onderzoeken. StoredEnergy is trots deze dienst te mogen verlenen.