StoredEnergy winnaar energieneutrale sportaccomodaties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft StoredEnergy geselecteerd als winnaar van de ‘Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties 2018. Op 20 november werd de prijs overhandigd door Directeur Generaal Sport, Angelique Berg, en voorzitter van Topteam Sport, Harry van Dorenmale.

Sportaccomodaties beschikken vaak over platte daken. Ideaal voor zonnepanelen, die energie opwekken gedurende de dag. Echter, de energievraag is vaak ’s avonds, wanneer de veldverlichting aan gaat. Een energieopslagsysteem biedt de oplossing voor deze mismatch in opwek en gebruik van energie. Dit wordt in toenememde mate relevant, met het oog op toekomstige aanpassing van de huidigde salderingsregeling. Sportclubs krijgen dan immers een veel lagere vergoeding voor de opgewekte enerige. Daarnaast kan een opslagsysteem leiden tot lagere kosten voor de connectie met de netbeheerder.

De prijs van €100.000 wordt gebruikt voor de financiering van het gebruik van een opslagsysteem voor Tennisclub LTC Triomf uit Bergschenhoek. Vervolgens zal StoredEnergy een jaar lang een testprogramma uitvoeren om de impact van het systeem te beoordelen. De resultaten worden teruggekoppeld naar het Ministerie van VWS, zodat zij kan evalueren in hoeverre energieopslag geschikt is voor verdere toepassing bij sportaccomodaties.